SUNNEX ở Quý Châu

2023-09-22

Nhóm SUNNXE Du lịch Quý Châu.

Ngày 1: SUNNEX ở Phố cổ Qingyan

Ngày 2: SUNNEX tại thác nước lớn nhất Châu Á - Thác Huangguoshu

Ngày 3: SUNNEX ở Libo Xiaoqikong

Ngày 4: SUNNEX ở Tây Giang Ngàn nhà Miaozhai