SUNNEX - FHT FOOD & HOSPITALITY THÁI LAN

2023-08-29

SUNNEX trưng bày FHT FOOD & BỆNH VIỆN THÁI LAN vào năm 2023. Chúng tôi tung ra một số sản phẩm mới và sản phẩm bán chạy trong triển lãm này. Nhiều khách hàng rất quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng xem các hình ảnh bên dưới để biết các sản phẩm chúng tôi trưng bày:

Khách hàng tại gian hàng của chúng tôi: